Unikum

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Mann med stråhatt jobber i eng

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak for deg som trenger støtte på veien mot jobb og/eller utdanning. I Unikum får du tilbud om kartlegging, karriereveiledning, opplæring og forberedelser som kommer godt med i møtet med arbeidslivet. Vårt mål er at veien føles så trygg som mulig. Derfor gir våre jobbveiledere deg individuell og tett oppfølging gjennom hele tiltaksperioden.

Vi kartlegger dine interesser, ressurser og motivasjon. Vårt mål er du som ønsker deg jobb, skal få denne muligheten så raskt som mulig. Vi har også god kompetanse på å kartlegge rundt muligheter for kompetanseheving og utdanning, dersom dette er en del av din plan med NAV.

Vi jobber tett sammen med arbeidsgivere for å gi deg mulighet til å prøve deg ut mot arbeid. Vårt samarbeid med aktører innenfor en mengde ulike bransjer er nøkkelen til suksess. Unikum har også et godt utvalg av egne arbeidsarenaer, hvor vi tilbyr arbeidstrening og opplæring for deg som trenger en mer forsiktig start.

Har du spørsmål om våre tiltak?
Send oss en melding her: