Opplæring med støtte –

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som er under utdanning, og som har behov for bistand til å gjennomføre studiene, med mål om ordinært lønnet arbeid. Dette kan være bistand til for eksempel studieteknikk, hverdagsstruktur eller til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. De unge som deltar i dette tiltaket har […]

Viktige møter synliggjør Unikums arbeid

Byrådet for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Rina Mariann Hansen, og byrådet for næring og eierskap, Victoria Evensen kom sammen med kolleger for å høre hvordan Unikum jobber med grøntsatsing og om Unikums arbeid innenfor arbeidsinkludering.

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!