Unikum

Oppskrift: arbeidsglede og mestring

Unikum har som mål å gi arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere mulighet for å finne arbeidsglede og mestring innenfor ulike fagområder. I tillegg til et godt samarbeid med næringslivet innenfor ulike bransjer, har Unikum arbeidsarenaer som gir deltakere innenfor Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) muligheter for arbeidsutprøving og -opplæring innen ulike områder.   Gode samarbeid […]

Opplæring med støtte

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som har behov for bistand med å gjennomføre studier, med mål om ordinært lønnet arbeid etter endt studieløp. Vi gir bistand med alt fra studieteknikk og  hverdagsstruktur til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. Tiltaket er tilpasset de med utfordringen knyttet til psykisk helse, og […]