Opplæring med støtte –

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som er under utdanning, og som har behov for bistand til å gjennomføre studiene, med mål om ordinært lønnet arbeid. Dette kan være bistand til for eksempel studieteknikk, hverdagsstruktur eller til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. De unge som deltar i dette tiltaket har […]