Delta

Brukerforum

Her finner du informasjon om hva brukerforum er, og tidspunkter for neste brukerforum.

Neste brukerforum

Tirsdag 4 desember

Tidspunkt og sted kommer

Brukerforum er et møte som skal avholdes fire ganger i året ved Unikums hovedkontor i Thorvald Meyers gate.

Det er et møte hvor arbeidssøkere melder inn saker til Unikums ledelse.
I tillegg benyttes brukerforum til å:
- Ta opp spørsmål rundt HMS (Helse Miljø Sikkerhet)
- Gi informasjon fra bedriften
- Gi mulighet til å komme med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer
- videreformidle saker som ikke blir løst på arenanivå
- Diskutere saker på et generelt nivå, enkeltsaker kan brukes som eksempel

Alle arenaer/team sender 1-2 representanter til brukerforum. Alle arbeidssøkere tilknyttet unikum kan melde inn saker til brukerforum via sin veileder, frist for innmelding av saker vil som regel være en uke før neste brukerforum.

Referat fra Brukerforum 18 September 2018.

TILSTEDE:
Unikum : Knut Erik, og Ane Marte.
Unifab: Nina
Lager/Plan: May
Kongsgården: Tahir, Bjørne

På starten av møte ble referat fra brukerforum som ble holdt i mai 2018 gjennomlest.

AREALPROSJEKTET:
Unikum jobber sammen med et annet firma som skal tegne et forslag til ny arealløsning for våre lokaler i Thorvald Meyers gate. Inspill til disse er gitt fra ansatte i Unikum.

Martine Rud som er HR- og organisasjonskonsulent i Unikum er prosjektleder for arealgjennomgangen. Hun ønsker at representanter i Brukerforum henter inn innspill/forslag/tanker fra arenaene og bringer disse videre til henne slik at det tas ed i vurderingene når ny arealløsning nå planlegges.

Mailadressen hennes er: martine@unikum.no
Martine kommer på neste brukerforum når skissene er laget. Vi ser da på skissene sammen..


VTA-SEMINARET

Hovedtemaet på seminaret var trivsel på arbeidsplassen, arbeidsglede, og hva det vil si å vøre en god kollega.
Alle deltok i gruppearbeid so hadde til hensikt å være starten på en kollektiv samtale om hvordan vi vil ha det sammen på jobben. Gruppenes arbeid ble til slutt sammenfattet i seks punkter som gruppene selv plukket ut:

- Gjensidig respekt
- Føle trygghet på jobb
- Gjøre mot andre det man vil andre skal gjøre mot deg
- Alltid hilse
- Gjensidig tillitt

Det er viktig å omsette "de fine ordene" i handling, dette skal det jobbes videre med og fagleder og teamledere tar ansvar for det videre arbeidet med dette.

Tilbakemeldingene om seminaret fra brukerforum var at det var et godt organisert seminar, og positivt at gruppeinndelingen var klar i forkant. Det var gode samtaler og fine ord fra gruppene, nokså generelt, spørsmålet blir hvordan dette skal bli omsatt i handling.

Hyggelig samvær, med mye og god mat :)


TV-AKSJONEN 2018
Årets mottaker av tv-aksjonen er Kirkens Bymisjon. Tv-aksjonen vil foregå den 21 oktober.


TILBAKEMELDING/INFORMASJON FRA LEDELSEN:
Ting som skjer denne høsten.

- I år fyller Unikum 60 år, en festkomité planlegger markering i november.
- Det er tid for budsjett, og ledelsen vil i løpet av høsten se sammen på dette.
- Ny strategisk plan skal legges for de neste tre år
- Årets julelunsj på Ammerud vil bli avholdt den 6.12.18


HMS - HELSE MILJØ OG SIKKERHET:
Nye nøkkelkort kommer. kursing av ansatte og mer info kommer etter dette.
Årets brukerundersøkelse kommer i oktober.

EVENTUELT:

- Nina kunngjorde at hun vurderer å trekke seg som representant for Unifab.
- Brukerforum avholdes 4 ganger årlig.
- Vi minner alle på å bruke forslagskasser som står på arenaene. Disse tømmes med jevne mellomrom. Sakene tas tak i enten fortløpende, eller meldes videre inn til brukerforum. Det er teamledere som er ansvarlige for at sakene føres videre frem.