Delta

Verneombud

Verneombudene sin rolle i bedriften er at vi skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Hovedverneombud på Unikum er Monica Rongve
Verneombud for Kongsgården er Kornelis Kees Van Den Berg
Verneombud for Øvre Plan er Nina Ranheim
Verneombud for Nedre Plan er Berit Larsen
Verneombud for Ammerud Foreløpig hovedverneombud Monica Rongve

Verneombudene sin rolle i bedriften er at vi skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale miljøet. Å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) i en bedrift er viktig. Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at HMS-arbeidet blir utført, men vi som verneombud har en plikt til å påse at gjennomføringen av internkontroll og at god HMS-praksis etterleves. Vi ønsker med dette å gjøre oss mer synlig og kom gjerne med saker som dere vil belyse for arbeidsgiver.