Unikum

Ekspertbistand​

Langvarig eller hyppig sykefravær er krevende for arbeidsgiver og arbeidstager. Det er også dyrt.

Få hjelp til å redusere sykefraværet på din arbeidsplass med Ekspertbistand.

Psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser utgjør over femti prosent av årsakene til nordmenns sykefravær. Samtidig er arbeidsplassen en av de viktigste faktorene for hvordan mennesker har det psykisk.

Ekspertbistand kan hjelpe deg som arbeidsgiver ved:

  • Langvarig eller hyppig sykefravær
  • Arbeidskonflikt
  • Utfordrende oppfølgingssaker
  • Mangel på løsninger

Særlige fokusområder:

  • Arbeidstager
  • Forhold på arbeidsplassen
  • Samarbeids- og endringsmuligheter mellom arbeidstager og arbeidsgiver

Ekspertbistand har som mål å bidra til å forebygge samt redusere sykefravær. Tiltaket utføres av en autorisert jobbekspert med særlig kunnskap på fagfeltet. Kostnadene forhåndsgodkjennes og dekkes av NAV*. Du kan lese mer om tiltaket på NAV her.

*NAV dekker inntil 20 700,- av utgiftene til Ekspertbistand. Beløpet revideres årlig.

Stegene i Ekspertbistand:

Arbeidsgiver tar kontakt med Unikum.

NAV forhåndsgodkjenner at tilfellet blir dekket.

Avtale for fremdrift gjennomføres mellom arbeidsgiver, arbeidstager og jobbekspert. Perioden avgrenses innenfor en tidsramme som er i tråd med partenes ønsker*.

Samtalebasert kartlegging gjennom en-til-en-samtaler med  arbeidstager og med arbeidsgiver. Særlige fokus er arbeidsplassvurdering, relasjonsbygging og veiledning.

Bistanden gjennomføres i utgangspunktet hos arbeidsgiver.

Det samtalebaserte kartleggingsarbeidet avsluttes. Forslag til løsninger legges frem.

Eksperten utarbeider rapport. Objektiv vurdering av situasjonen ligger til grunn for rapporten, med forslag til løsning.

NAV utbetaler det forhåndsgodkjendte beløpet.

*Gjennomsnittlig prosess med Ekspertbistand tar cirka seks uker fra start til slutt, bestående av i hovedsak et par møter i uka.

 

sko-trapp

Som tiltaksleverandør til NAV og samarbeid med arbeidsgivere i en rekke ulike bransjer, har Unikum bred kunnskap og erfaring på tilrettelegging i arbeidslivet.

Vi har solid kompetanse gjennom å tidligere være tjenesteleverandør for tiltaket Funksjonsvurdering som tidligere var del av IA-avtalen. Tiltaket kan sees i sammenheng med Ekspertbistand. Unikum har særlig kompetanse på psykisk helse og arbeidsinkludering.  

Lurer du på om saken du står i passer for Ekspertbistand, er du usikker på om du har utført tiltakene som skal gjennomføres før Ekspertbistand kan være aktuelt, eller kanskje du bare ønsker mer informasjon om tilbudet? 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Ekspertbistand: