Ekspertbistand

Har du og din bedrift ansatte med hyppige og langvarige sykemeldinger? Har du som arbeidstaker forhold på arbeidsplassen som du opplever at påvirker din helse? Våre jobbeksperter står klare til å bistå!

Ekspertbistand har som mål å bidra til å forebygge samt redusere sykefravær, og dermed øke nærværet på arbeidsplassen. Tjenesten er i hovedsak basert på råd og veiledning for at våre veiledere skal kunne oppnå en helhetlig forståelse av den aktuelle situasjonen. Ved å utvikle gode relasjoner med arbeidstaker og arbeidsgiver jobber vi metodisk for å finne gunstige løsninger for begge parter. Med dette kan vi bistå med å opprettholde eller eventuelt etablere et nytt aktivt arbeidsforhold for arbeidstaker.

I Unikum har vi i flere år bistått arbeidsgivere og arbeidstakere i IA-bedrifter med ekspertbistand i form av funksjonsvurdering. Våre veiledere har god, lang og variert erfaring når det kommer til oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Tilbudet videreføres nå i tråd med intensjonene for Ekspertbistand, og kan finansieres av NAV. Les mer om dette på NAV sine sider her

Bistanden kan bestå av:

 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker som står i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon, som kan medføre sykefravær med å se nye muligheter
 • Gjennomføre en arbeidsplassvurdering
 • Bistå i saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn
 • Bistå dersom arbeidsgiver og -taker opplever rådvillhet, og ikke vet hva mer som kan gjøres for å endre situasjonen
 • Bistand ved gjentakende sykefravær

Tilbudet har tre fokusområder:

 • Arbeidstaker
 • Forhold på arbeidsplassen
 • Samarbeids- og endringsmuligheter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Gjennom kvalitetssikret kartlegging, arbeidsplassvurdering, relasjonsbygging og veiledning skal Unikums veiledere forsøke å medvirke til endring av situasjonen. Det overordnede målet er å forhindre at arbeidstaker faller ut av arbeidslivet.

Rammer for tjenesten

 • Det avtales en hensiktsmessig bistandsperiode innenfor en tidsramme som er i tråd med partenes ønsker
 • Bistanden gjennomføres hos arbeidsgiver, men om det anses som nødvendig og hensiktsmessig kan dette også gjennomføres på ekstern arbeidsplass. Dette kan for eksempel gjelde der arbeidsutprøving med oppfølging fra arbeids- og inkluderingsbedriften er aktuelt
 • Når avtalen om Ekspertbistand inngås, klargjøres de ulike parters ansvarsoppgaver
 • Arbeidsgiver har det løpende personalansvaret for sin arbeidstaker
 • Arbeidsgiver må søke arbeids- og velferdsetaten om å få dekket utgifter til Ekspertbistand før arbeidsgiver anskaffer bistanden
 • Tilskudd til Ekspertbistand er begrenset opp til et maksimalt beløp som årlig settes av departementet

Har din bedrift behov for bistand?
Send oss en melding her: