Unikum

Læring og kompetanse

Mestring og opplæring

I Unikum har vi et høyt fokus på opplæring, og alle våre arbeidssøkere skal få muligheten til å øke sin kompetanse innen ulike områder. Alle arbeidssøkere som deltar i arbeidstrening, enten det er på interne arenaer eller ute hos ordinære arbeidsgivere, vil få en individuelt tilpasset opplæringsplan. Planen er direkte knyttet til den arenaen eller det arbeidsmarkedet arbeidssøker retter seg mot, slik at opplæringen kan systematiseres, konkretiseres og dokumenteres. På denne måten vil arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet kunne styrkes.

Opplæringsplanene er utarbeidet i tråd med kravspesifikasjonene for våre tiltak (AFT og VTA), samt målene for grunnleggende ferdigheter slik de er forankret i statens læreplan for videregående skole.

Vi har opplæringsplaner og er på vei til å bli godkjent lærebedrift inne følgende fagløp:

  • Salg- og service
  • Transport
  • Lager og logistikk
  • Kantineassistent
  • Gartner
  • Anleggsgartner

Opplæringsplanene har tre emneområder: driftsoppgaver, basisferdigheter (muntlige og skriftlige ferdigheter, leseferdigheter, regning og digitale ferdigheter) og arbeidslivskunnskap. Ansvaret for å følge opp opplæringen tredeles mellom jobbkonsulent, opplæringsansvarlig og ansatte i UniKompetanse.

UniKompetanse – der muligheter skapes

Unikum har et eget læringsnettverk, UniKompetanse, som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vi tilbyr også opplæring i oppsatte temaer som personlig økonomi, hygiene/smittevern, førstehjelp med mer. Pedagogene i UniKompetanse er sertifiserte i kartleggingsverktøyene Veilederen og Rådgiveren som kan avdekke hvorvidt arbeidssøker har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

I tillegg har vi tilbud om studieveiledning og studiestøtte for de arbeidssøkerne som har et ønske om å studere – det være seg høyere utdanning eller å styrke vitnemål fra videregående skole.