Unikum

Læringsplattform

Fagopplæring

Unikum gir opplæring i ulike yrkesfag, der de kan få dokumentasjon på deler av et læreløp. De som ønsker kan fortsette opplæring i læreløpet eksternt, med mulighet for å få fagbrev. Alle våre deltakere vil, uavhengig om de vil fortsette på et læreløp eller ikke, få dokumentert oppnådde læremål etter sin periode på Unikum. Gjennom våre opplæringsplaner vil deltakerne kunne følge sin faglige progresjon, og vi kvalitetssikrer opplæringen.

Unikum har opplæringsplaner i åtte ulike yrkesfag:

  • Salgsfaget
  • Yrkessjåfør
  • Logistikkfaget
  • Institusjonskokk
  • Kantineassistent
  • Gartnernæringfaget
  • Byggdrifterfaget
  • Helsefagassistent

 

For spørsmål om våre opplæringsplaner ta kontakt med enhetsleder Lars Orlien i avdeling Læring, kvalitet og kompetanse.

I tillegg til våre opplæringslaner bruker vi både www.ndla.no og AI læring sine nettressurser på fagopplæring.