Unikum

Læringsplattform

Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i basisferdigheter digitalt

UniKompetanse er Unikum sitt læringsnettverk, og tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing- og skriving, regneferdigheter og digital kompetanse.
Vi benytter oss av ulike opplæringsverktøy i opplæringen, og nedenfor følger en oversikt over våre viktigste læringsressurser:

Kartlegging:

Alle våre deltakere som ønsker opplæring i lesing og skriving får tilbud om en kartlegging. Vi bruker NetPed i kartlegging av lese – og skriveferdigheter og våre pedagoger er sertifiserte i både Veilederen og Rådgiveren:
Link: www.netped.no

I tillegg benytter vi flere testverktøy for egenvurdering av leseferdigheter:
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/informasjon-om-lesetesten/

https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/

http://www.ya-delegationen.se/for-handledare/handledarutbildning/handleda-en-nysvensk/

https://www.vo-college.se/sprakombud

Opplæring i lesing – og skriving:

Vi tilbyr både gruppeundervisning og individuell opplæring i lesing og skriving. Her følger vi læringsressursene i Migranorsk: https://migranorsk.no/

I tillegg bruker vi flere av KompetanseNorge sine læringsressurser, blant annet disse læringsressursene for trening i grunnleggende ferdigheter lesing og skriving:
https://elearning.kompetansenorge.no/lesogskriv/

https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/assets/7F2637CA-DA66-CA32-5F38-686430FCBF55.pdf

Opplæring i regneferdigheter:

Vi har valgt å knytte opplæring i regneferdigheter til de arenaene der våre arbeidssøkere har arbeidstrening, tilhørende læreplanen for nærliggende yrkesfag. Dette er fordi regneferdigheter i butikk krever andre ferdigheter enn regneferdigheter i helsefaget.

Våre opplæringsplaner har ett eget kapittel på hvordan opplæring i regneferdigheter blir gitt i de ulike fagene. Link til opplæringsplaner:

Læringsressurser i regning for voksne:

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/laremidler/Hverdagsmatte-praktisk-regning-for-voksne/

https://www.regnehjelpen.no/

Våre arbeidssøkere får også tilbud om å teste sine regneferdigheter ved hjelp av;

Testverktøy for egenvurdering regneferdigheter:

http://vox-wp2.vox.no/selvsjekk/?check=regnetest#showResult

Opplæring i digitale ferdigheter:

Unikum gir tilbud om individuell opplæring i digitale ferdigheter, og her har vi blant annet satt opp skrivekurs med opplæring i tekst, mail, søknad etc. I tillegg får deltakerne bistand til å finne gode læringsressurser når det gjelder behov for opplæring i f eks nettbank, pasientsky, vipps etc.

Vi bruker følgende læringsressurs i digitale ferdigheter for voksne:

http://www.digidel.no/

I tillegg kan vi bistå arbeidssøkerne i bruk av verktøy for egenvurdering digitale ferdigheter:

https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/