Unikum

Tips fra jobbkonsulenten

Veien til arbeid

Se vår steg-for-steg guide til fast arbeid

1

Møt din jobbkonsulent

Når du starter opp i Unikum møter du en av våre jobbkonsulenter. I oppstarten bruker dere tiden til å bli kjent, samt å finne ut av dine interesser, ønsker, ressurser og kompetanse. Kanskje kan akkurat dine erfaringer kan komme til nytte på områder du ikke var klar over?

2

Hva passer for deg?

Vi er opptatt av at vi sammen skal finne en jobb du vil trives i, og en arbeidsgiver som har behov det akkurat du er god på. I prosessen med å finne ut hva som passer for deg forsøker vi også å finne ut hvor mye du tror du klarer å jobbe. For noen er heltidsjobb målet, mens andre trenger å jobbe mindre.  I denne prosessen tilbyr vi også opplæring i å oppdatere og skrive søknad og CV, forberedelse til jobbintervju, karrièreveiledning, veiledning rundt gode strategier for å beholde jobb samt informasjon om arbeidslivets spilleregler.

3

Den spennende jobbjakten

Våre jobbkonsulenter har bred oversikt over ulike bransjer, arbeidsgivere, stillinger og arbeidsoppgaver – en innsikt du kan nyte godt av. Når vi har funnet ut hva slags jobb du kan passe til vil jobbkonsulenten oppsøke utvalgte bedrifter, og dermed få enda bedre kjennskap til både bransje og den aktuelle arbeidsgiveren. På denne måten vil vi ha oppdatert oversikt over nye behov hos de ulike arbeidsgiverne. Hvem vet? Kanskje er det rekrutterings- og ansettelsebehov på steder arbeidsgiver ikke var klar over før vi ringte på døra?

4

Jobbmatch

Jobbkonsulenten kjenner til dine sterke sider, ressurser, ønsker, mål og interesser. Når denne kunnskapen kombineres med inngående kunnskap om arbeidsgivere skapes en «match» mellom deg og arbeidsgiver. Dette vil si at din kompetanse, dine personlige egenskaper, ressurser og erfaringer passer med det arbeidsgiver har behov for.

5

Møte med arbeidsgiver

Når jobbkonsulenten har avdekket et behov/muligheter hos en arbeidsgiver, vil du møte arbeidsgiver for selv å finne ut om dette er et sted du kan tenke deg å jobbe. Jobbkonsulenten er gjerne med på ditt første møte med arbeidsgiver.

6

Hurra, jobben er din!

Dersom både du og arbeidsgiver ønsker å inngå en avtale om ansettelse, blir dere enige om når du skal starte. For mange er dette en stor overgang som er forbundet med spenning og kanskje også en god dose bekymring? Jobbkonsulenten hjelper deg med å forberede deg. Dere snakker om hvilke utfordringer som kan oppstå, sårbarhetsfaktorer og ev. behov for tilrettelegging. I disse samtalene lager vi en jobbstøtteplan slik at du er bedre forberedt når du skal ut i jobb. Du vil også få bistand til å få på plass arbeidskontrakt, og jobbkonsulenten sørger for at du får den informasjonen du trenger om ditt arbeidsforhold. Et godt tips er å snakke med de rundt deg om prosessen du står i. Kanskje har du venner, familie eller en behandler som kan gi deg støtte og bidra til at overgangen til jobb ikke virker like skremmende?

7

Alternative veier til jobb

Noen trenger noe lenger tid før det å søke jobb er aktuelt. Du er kanskje usikker på hvordan du vil fungere i jobb, hvor mye du klarer å jobbe eller hva du vil trives med? Da kan Unikum hjelpe deg med å finne en passende bedrift for jobbsmak og arbeidstrening. Målet vil da være at du får prøve deg i en jobb, lære nye arbeidsoppgaver, bli kjent med en ny bransje, avklare tilretteleggingsbehov eller rett og slett finne ut om du trives et sted. Jobbkonsulenten følger opp både deg og arbeidsgiver, og dersom det er mulighet for overgang til jobb vil jobbkonsulent bidra til dette i samarbeid med arbeidsgiver.