Unikum

Opplæring med støtte

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv

Kvinnelig student står i klasserom med studenter

Opplæring med støtte

Opplæring med støtte er et tiltak for personer som har et godkjent opplæringstiltak fra Nav, og som har psykiske vansker, kognitive svekkelser og/eller mild psykisk utviklingshemming. Opplæring med støtte er for deltagere som kan ha nytte av individuelt tilpasset oppfølging i studietiden, med mål om å fullføre individuell studieplan. Tiltaket kan også benyttes i overgangen til arbeid etter endt studie. Vårt mål er at våre deltagere skal nå sine individuelle studie- /opplæringsmål, fullføre sin utdanning og komme i ordinært lønnet arbeid og varig tilknytning til arbeidslivet. Sammen virkeliggjør vi muligheter!

Opplæring med støtte veileder i den enkelte deltagers studiesituasjon, men er ikke et tilbud om faglig støtte i de enkelte fagene.  Dette innebærer at veileder og deltager sammen finner hva deltager har mest behov for, og samarbeider med studiestedet, relevante støttetjenester og arbeidsgivere for at studenten skal nå sine mål. Våre veiledere jobber etter metodikken Supported Education, som er en løsningsfokusert tilnærming. Verktøyene skal primært støtte studenten i å bli mer selvhjulpen og føre til varig endring.

Opplæring med støtte er et ukentlig tilbud, og veiledningene foregår digitalt, i Unikums lokaler eller på studiestedet.

Vi har erfaring med deltagere på alle utdanningsnivåer, og innenfor et bredt spekter av faglige retninger- Og alle er velkomne!

Unikum dekker bydelene:  

  • Grünerløkka 
  • Frogner 
  • Sagene 
  • Østensjø 
  • Nordstrand 
  • Nordre Aker  
  • Ullern 

Våre veiledere

Erika Natalia Acosta
Sjur Holiløkk Anda
Fanny Karoline Krosby
Marit Qvam
Synnøve Bjørke
Ønsker du å høre mer om dette tilbudet, eller er du NAV-veileder med en aktuell deltaker?
Kontakt:

Marit Qvam

Teamleder Opplæring med støtte

920 79 434 / marit.q@unikum.no

Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 98