Unikum

Bygdø Kongsgård

Vi dyrker frem potensiale

Jeg synes det er fint å være i tiltak hos Unikum. Jeg likte meg spesielt godt på Kongsgården, så jeg er veldig fornøyd med at Unikum har det samarbeidet med dem.

Christian, arbeidssøker i AFT med arbeidstrening på Bygdø Kongsgård

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en viktig samarbeidspartner for Unikum.
Her er vi med på å drifte ærverdige Bygdø Kongsgård, Gartneriet og Dronning Mauds skolehage der vi tilbyr ulike arbeidsoppgaver i landlige omgivelser.

Tiltaksmedarbeidere får opplæring og erfaring innen sesongbasert gartnerarbeid, landskapspleie og bruk av maskiner. Noen av de aktuelle arbeidsoppgavene er å dyrke og høste økologiske matplanter gjennom årets sesonger, holde stier og veier åpne og bidra til å ivareta på Bygdøys kulturlandskap. Det finnes også arbeidsoppgaver i besøk-fjøset med stell av hester og smådyr, samt skogdrift.

De som kommer til vårt arbeidsteam på Bygdø vil få jobbmuligheter, arbeidspraksis og/eller læremuligheter. Unikum tilbyr også studiegrupper/studiestøtte som kan være et steg på veien for de som ønsker å studerer inne grønt-faget og urban dyrking. Vi har i tillegg til dette flere samarbeidspartnere i næringslivet som satser «grønt» og som vi gjerne virkeliggjør muligheter sammen med for våre tiltaksmedarbeidere.