Unikum

Våre tiltak

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak for deg som trenger støtte på veien mot jobb og/eller utdanning. I Unikum får du tilbud om kartlegging, karriereveiledning, opplæring og forberedelser som kommer godt med i møtet med arbeidslivet. Vårt mål er at veien føles så trygg som mulig. Derfor gir våre jobbveiledere deg individuell og tett oppfølging gjennom hele tiltaksperioden.

Vi kartlegger dine interesser, ressurser og motivasjon. Vårt mål er du som ønsker deg jobb, skal få denne muligheten så raskt som mulig. Vi har også god kompetanse på å kartlegge rundt muligheter for kompetanseheving og utdanning, dersom dette er en del av din plan med NAV.

Vi jobber tett sammen med arbeidsgivere for å gi deg mulighet til å prøve deg ut mot arbeid. Vårt samarbeid med aktører innenfor en mengde ulike bransjer er nøkkelen til suksess. Unikum har også et godt utvalg av egne arbeidsarenaer, hvor vi tilbyr arbeidstrening og opplæring for deg som trenger en mer forsiktig start.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak for deg som har fått, eller i nær fremtid vil få innvilget uføretrygd fra NAV. I Unikum vektlegger vi dine muligheter for utvikling og mestring i et mangfoldig, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Vi vurderer jevnlig om det kan være aktuelt for deg med andre type tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Unikum tilbyr varierte arbeidsoppgaver, og store deler av vår virksomhet benyttes som arena for VTA-ansatte. Vi tilbyr arbeidsoppgaver innen

• nettbutikk og pakking
• enklere montering
• dataregistrering
• pleie og omsorg
• gartnertjenester
• kantine
• transporttjenester
• pakking av fruktkurver
• interiør og design
• renhold og vaktmester

Som VTA-ansatt i Unikum har du også mulighet for å delta på ulike arbeidsrettede kurs og felles sosiale aktiviteter.

 

Opplæring med støtte

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som har behov for bistand med å gjennomføre studier, med mål om ordinært lønnet arbeid etter endt studieløp. Vi gir bistand med alt fra studieteknikk og hverdagsstruktur til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. Tiltaket er tilpasset de med utfordringer knyttet til psykisk helse, og bistandsbehovet tilpasses den enkelte.

Brukermedvirkning som bærende element

Tiltaket baserer seg på verktøyene tilknyttet metodikken Supported Education. Dette er en løsningsfokusert tilnærming, der verktøyene primært skal støtte studenten i å bli mer selvhjulpen.

Studentene skal få bistand med å skaffe oversikt over utdanningssystemet og tilgjengelige velferdstjenester, kartlegge ressurser og nettverk som er relevante i situasjonen og utarbeide strategier for åpenhet rundt egen sykdom. For de som dette er aktuelt for, vil vi også bistå i overgang til arbeid.

Oppfølgingen skal i all hovedsak skje digitalt, men ved behov også på utdanningsstedet. I tillegg vil vi gi tilbud om gruppesamlinger som studentene kan delta på om de ønsker, og disse vil arrangeres hos Unikum. Vi har lagt opp til et tett samarbeid med øvrige hjelpetjenester som er tilgjengelige rundt studenten. Det er satt av to timer til oppfølging pr uke, men antall oppfølgingstimer vil variere gjennom tiltaksløpene.

For mer informasjon om dette tiltaket, ta kontakt med Elisabeth Hanken Baro på e-post: elisabeth@unikum.no.

Har du spørsmål om våre tiltak?
Send oss en melding her: