Unikum

Våre tiltak

På jobb for et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme ut i jobb. I Unikum får du tilbud om kartlegging, karriereveiledning, opplæring og forberedelser til arbeidslivet. Vårt mål er at veien dit føles så trygg som mulig for deg. Derfor gir våre jobbkonsulenter deg individuell og tett oppfølging hele veien.

Vi kartlegger dine interesser, ressurser og motivasjon. Vårt mål er at om du ønsker deg jobb, skal du få denne muligheten så raskt som mulig. Vi har også god kompetanse på å kartlegge rundt muligheter for utdanning, dersom dette er en del av din plan med NAV.

Vi jobber tett sammen med arbeidsgivere for å gi deg mulighet til å prøve deg ut mot arbeid. Vårt samarbeid med aktører innenfor en mengde ulike bransjer er nøkkelen til suksess. Unikum har også et godt utvalg av egne arbeidsarenaer, hvor vi tilbyr arbeidstrening og opplæring for deg som trenger en mer forsiktig start.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak for deg som har fått, eller i nær fremtid vil få innvilget uføretrygd fra NAV. I Unikum vektlegger vi dine muligheter for utvikling og mestring i et mangfoldig og hyggelig arbeidsmiljø. Vi vurderer jevnlig om det kan være aktuelt for deg med andre type tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Unikum tilbyr varierte arbeidsoppgaver, og store deler av vår virksomhet benyttes som arena for VTA-ansatte. Vi tilbyr arbeidsoppgaver innen

• lager og pakking
• enklere montering
• dataregistrering
• pleie og omsorg
• gartnertjenester
• kantine
• transporttjenester
• pakking av fruktkurver
• interiør og design
• renhold og vaktmester

Som VTA-ansatt i Unikum har du også mulighet for å delta på ulike arbeidsrettede kurs og felles sosiale aktiviteter.

Har du spørsmål om våre tiltak?
Send oss en melding her: