Unikum

Samarbeid med Unikum

Med mål om fast arbeid

Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi helhetlig med å finne, skape og opprettholde muligheter for mennesker som vil inn i/tilbake til arbeidslivet.

Noen trenger å oppleve mestring som sitt første skritt på veien til ordinært arbeid, andre vil gjerne få jobberfaring eller fast jobb i en ny bransje. Ved å tilby arbeidssøkere arbeidstrening, har din bedrift anledning til å bli kjent med arbeidssøker og finne ut om arbeidssøker har rett kompetanse og egnethet for stillingen. Her vil Unikums jobbspesialister og -konsulenter følge opp både deg og arbeidssøkerne gjennom hele avtaleperioden. Som arbeidsgiver vil det å ta inn en arbeidstaker formaliseres med en arbeidsavtale som signeres av alle parter, enten det handler om kort jobbsmak, arbeidstrening eller ordinært lønnet arbeid. 

Vi jobber alltid for å få på plass det vi kaller en god jobbmatch. En god jobbmatch og relasjon er noe vi setter høyt i vårt samarbeid. For å oppnå dette legger vi særlig vekt på gode kartlegginger, veiledning og bistand på veien. Sammen legger vi til rette for at arbeidssøker får verdifull erfaring gjennom konkrete og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Som arbeidsgiver vil du få nyttig kunnskap om arbeidsinkludering, og samtidig bygge et godt omdømme for din bedrift ved å bidra til vårt felles samfunnsoppdrag – flere i arbeid.

Unikum bistår gjerne deg som arbeidsgiver i å legge til rette for, se muligheter og eventuelt tilpasning av eksisterende arbeidsoppgaver.

Vi heier på et mangfoldig arbeidslivet og, og vi ønsker å virkeliggjøre muligheter – sammen deg og din bedrift.

Ønsker du å samarbeide med Unikum?
Send oss en melding: