Arbeid og opplæring

UniFunksjonsvurdering

Har du medarbeidere med høyt sykefravær?

Unikum tilbyr UniFunksjonsvurdering, som bygger på en anerkjent modell for kartlegging av ansattes arbeidskapasitet og arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging av arbeid. Tjenesten tar utgangspunkt i den ansattes arbeidsoppgaver og stillingsandel, og tilbyr kartlegging av funksjonsnivå og tilretteleggingsbehov ved hjelp av arbeidstakers logg og/eller Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA). Vi bistår med karriereveiledning og nytenkning ved behov. 

Varighet: 6 uker (med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 uker)

Hva kan arbeidsgiver oppnå? 
Oppfylle krav til aktivitet ved 8 ukers sykemeldingsperiode
Vurdering av stillingsprosent og tilrettelegging
For IA-bedrifter kan hele beløpet dekkes av tilretteleggingstilskudd fra NAV

Ønsker du bistand fra en av våre konsulenter? Ta kontakt