Arbeid og opplæring

Rekruttering og samarbeid

Med jobbmatch som metode og mål

En rekrutteringsprosess kan være både tidkrevende og dyr. Bruker du Unikum som rekrutteringspartner trenger du ikke tenke på annonsering, søknadsbunker og intervjuer.

Våre jobbkonsulenter gjennomfører korte, effektive og personlige møter hos deg og din bedrift for å finne ut mer om akkurat deres drift. Vi ønsker å bli kjent med hvordan arbeidsoppgavene i bedriften utføres, hvilke behov du som arbeidsgiver har og hva du ser etter i dine ansatte.

For å sikre en best mulig match mellom arbeidssøker og arbeidsgiver jobber vi metodisk for å kartlegge arbeidssøkers kompetanse, målsetninger, interesser, ressurser og motivasjon. Metodikker vi aktivt benytter er Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), Motivert intervju (MI) og Jobbmatch.

Med god kunnskap om både deg som arbeidsgiver og arbeidssøker kan vi bidra til trygge ansettelser. Vårt mål er å bli en nyttig ressurs for din bedrift – ved å hjelpe deg med å finne den rette kandidaten.

Spørsmål vedrørende rekruttering og samarbeid?

Ta kontakt med avdelingsleder

Ane Marte Stemland

45638545

Ane-marte@unikum.no