Arbeid og opplæring

UniKompetanse

Tilrettelagt opplæring

Unik Kompetanse tilbyr kartlegging, veiledning og tilrettelagt opplæring som gjør arbeidssøkere best mulig rustet til et moderne arbeidsliv eller videre utdanning. Vi gjennomfører kartlegging i lese-, tall- og skriveferdigheter, gir individuell veiledning og tilbyr en rekke kurs som kan hjelpe deltakere tilbake i arbeid. Vi skreddersyr opplæringen til hver enkelt og deres ønsker og mål om arbeid, og henvender oss til alle som har behov for avklaring av opplæringsbehov, karriereveiledning og opplæring i ferdigheter rettet mot arbeid eller utdanning.