Arbeid og opplæring

Våre tiltak

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak for deg som arbeidssøker med behov for bistand for å komme ut i ordinært, lønnet arbeid. I Unikum får du tilbud om individuell og tett oppfølging, helhetlig kartlegging, samt studie- og/eller karriereveiledning.

Vi benytter primært ordinært arbeidsliv som arena for arbeidstrening. Våre jobbkonsulenter jobber målrettet for å skape jobbmuligheter innen et bredt bransjespekter. Metodikker vi aktivt benytter er Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), Motivert intervju (MI) og Jobbmatch.

Vi jobber systematisk med dine målsetninger, interesser, ressurser og motivasjon. Vårt mål er at du som ønsker deg jobb, skal få denne muligheten så raskt som mulig.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak for deg som har fått, eller i nær fremtid vil få innvilget uføretrygd fra NAV. Dette vil si at Unikum kan gi et mer langvarig tilbud om tilrettelagt arbeid. I Unikum vektlegger vi dine muligheter for utvikling og mestring i et mangfoldig og hyggelig arbeidsmiljø. Vi vurderer jevnlig om det kan være aktuelt for deg med andre type tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Unikum tilbyr varierte arbeidsoppgaver, og store deler av vår virksomhet benyttes som arena for VTA-ansatte. Vi tilbyr arbeidsoppgaver som

• lager og pakking
• enklere montering
• dataregistrering
• pleie og omsorg
• gartnertjenester
• kantine
• transporttjenester
• pakking av fruktkurver
• interiør og design
• renhold og vaktmester

Som VTA-ansatt i Unikum har du også mulighet for å delta på ulike arbeidsrettede kurs og felles sosiale aktiviteter.