Arbeid og opplæring

Veien til arbeid

Se vår steg-for-steg guide til fast arbeid

1

Møt din jobbkonsulent

Når du starter opp i Unikum møter du en av våre jobbkonsulenter. I oppstarten bruker dere mye av tiden på å bli kjent, samt å finne ut av dine ressurser, interesser, ønsker og kompetanse. Kanskje har du et skjult talent, eller kanskje din erfaring kan komme til nytte på områder du ikke var klar over?

2

Hva passer for deg?

Veien til suksess starter med hva du liker å gjøre. I Unikum er vi opptatt av at vi sammen skal finne en jobb du vil trives i, og en arbeidsgiver som har behov for nettopp det du er god på. I prosessen med å finne ut hva som passer for deg forsøker vi også å finne ut hvor mye du tror du klarer å jobbe. Noen klarer og ønsker en heltidsjobb, andre trenger å jobbe mindre mens det for enkelte ikke er helt klart hvor mye han eller hun vil klare. I denne prosessen tilbyr vi også opplæring i å skrive søknad og CV, forberedelse til og trening på jobbintervju, veiledning rundt valg av jobb, veiledning rundt gode strategier for å beholde jobb samt informasjon om arbeidslivets spilleregler.

3

Den spennende jobbjakten

Våre jobbkonsulenter har bred oversikt over ulike bransjer, arbeidsgivere, stillinger og arbeidsoppgaver - en innsikt du kan nyte godt av. Når vi har funnet ut hva slags jobb du kan passe til vil jobbkonsulenten oppsøke utvalgte bedrifter, og dermed få enda bedre kjennskap til både bransje og den aktuelle arbeidsgiveren. Gjennom flere besøk og møter oppretter jobbkonsulenten en relasjon og et gryende samarbeid med bedriften. På denne måten vil vi alltid ha oversikt over nye behov hos de ulike arbeidsgiverne. Hvem vet? Kanskje er det rekrutterings- og ansettelsebehov på steder arbeidsgiver ikke var klar over før vi ringte på døra?

4

Jobbmatch

Jobbkonsulenten kjenner til dine sterke sider, ressurser, ønsker, mål og interesser. Når denne kunnskapen kombineres med inngående kunnskap om arbeidsgivere, skapes en «jobbmatch» mellom deg og arbeidsgiver. Dette vil si at din kompetanse, dine personlige egenskaper, ressurser og erfaringer passer med det arbeidsgiver har behov for.

5

Møte med arbeidsgiver

Når jobbkonsulenten har avdekket et behov/muligheter hos en arbeidsgiver, vil du møte arbeidsgiver for selv å finne ut om dette er et sted du kan tenke deg å jobbe. Jobbkonsulenten er med på ditt første møte med arbeidsgiver.

6

Hurra, jobben er din!

Dersom både du og arbeidsgiver ønsker å inngå en avtale om ansettelse, blir dere enige om når du skal starte. For mange er dette en stor overgang som er forbundet med spenning og kanskje en god dose bekymring. Jobbkonsulenten hjelper deg med å forberede deg. Dere snakker om hvilke utfordringer som kan oppstå, sårbarhetsfaktorer og ev. behov for tilrettelegging. I disse samtalene lager vi en jobbstøtteplan slik at du er bedre forberedt når du skal ut i jobb. Du vil også få bistand til å få på plass arbeidskontrakt, og jobbkonsulenten sørger for at du får den informasjonen du trenger om ditt arbeidsforhold. Et godt tips er å snakke med de rundt deg om prosessen du står i. Kanskje har du venner, familie eller en behandler som kan gi deg støtte og bidra til at overgangen til jobb ikke blir like skummel?

7

Alternative veier til jobb

Noen trenger noe lenger tid før det å søke jobb er aktuelt. Du er kanskje usikker på hvordan du vil fungere i jobb, hvor mye du klarer å jobbe eller hva du vil trives med? Da kan Unikum hjelpe deg med å finne en passende bedrift for jobbsmak og arbeidstrening. Målet vil da være at du får prøve deg i en jobb, lære nye arbeidsoppgaver, bli kjent med en ny bransje, avklare tilretteleggingsbehov eller rett og slett finne ut om du trives et sted. Jobbkonsulenten følger opp både deg og arbeidsgiver, og dersom det er mulighet for overgang til jobb vil jobbkonsulent bidra til dette i samarbeid med arbeidsgiver.