Nytt fra Unikum

Nyhetsbrev uke 13

Vi opprettholder driften, i tråd med retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet. Her følger en liten oppdatering på hva som rører seg hos oss, og hva vi gjør for å ivareta alle de fantastiske menneskene som er tilknyttet Unikum på ulikt vis.

Vi er nå godt inne i den andre uken med strenge tiltak for å hindre smitte og spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Tiltakene er uten tvil nødvendige, men de preger oss på Unikum – som så mange andre.

For mange av våre arbeidssøkere og tiltaksansatte bidrar situasjonen til mer uforutsigbarhet, og med det økt grad av utrygghet. All ekstern arbeidstrening og -praksis er også satt i bero, noe som i stor grad påvirker våre arbeidssøkere som er godt i gang med sine arbeidsrettede prosesser.

I samtaler med ansatte, tiltaksansatte og arbeidssøkere får vi blant annet høre om økt stressnivå, kjedsomhet, ensomhet, usikkerhet, redsel og angst. Mange kjenner på konsekvensene av at daglige rutiner er brutt, savn av kolleger, venner og familie, frykt for å gå tom for mat og medisiner, økonomisk uro med mer. Her jobber våre ansatte nå med å holde god og jevnlig kontakt med den enkelte for å kunne bistå på best mulig i en krevende situasjon.

På den andre siden får vi nå erfare hvordan den digitale kompetansen hos våre ansatte utvikles, og ikke minst øker. Det holdes telefon- og videomøter både i teamene og i ledergruppen og vi holder tett kontakt på e-post og chat. Også våre arbeidssøkere får nå testet og styrket sin digitale kompetanse. Det gjennomføres både kartlegging, studieveiledning og oppfølging pr. telefon og video, og vi kan til og med fortelle om arbeidssøkere som har hatt både første- og andregangs jobbintervju over Skype.

Vi holder oss i aktivitet

Det er viktig for oss, for samfunnet og for enkeltmennesker at driften opprettholdes i så stor grad som mulig. Det gleder oss derfor å se at det er god aktivitet i de fleste av våre avdelinger, både via hjemmekontor og internt hos oss.

På vår produksjons-arena UniFab jobbes det på spreng for å fylle på med varer i nettbutikken til Kirkens Bymisjon, samt nettbutikken til våre kunder og samarbeidspartnere Oliviers & Co. Jobbfrukt er midlertidig steng, da de fleste av våre kunder har hjemmekontor. Den overflødige frukten har våre sjåfører fraktet til Fattighuset. Trykkeriet jobber med internt markedmateriell som skal være klart til distribusjon når hverdagen normaliseres seg igjen.

Vår transportavdeling er fortsatt i drift, og klar for flere oppdrag. Ta direkte kontakt på transport@unikum.no for transporttjenester.

Vårt Vedlikeholdsteam er i gang med oppdrag for Roseslottet 2020 på Frognerseteren, og teamet på Kongsgården er i gang med våronna og rydding i skogen.

Har du spørsmål til oss, er vår resepsjon oppe fra kl. 09-15.00 hver ukedag.
Ta gjerne kontakt på telefon 21525100 eller via mail: post@unikum.no