Nytt fra Unikum

Sammen for økt inkludering

Unikum har inngått spennende samarbeid med Vippa Oslo og Fremja AS

I Unikum er vi opptatt av at integrering i ordinært arbeidsliv best skjer gjennom samarbeid med lokalt næringsliv. Det gleder oss derfor stort å kunne annonsere vårt nye samarbeid med Vippa Oslo og Fremja AS.

Vippa Oslo er et mat-, kultur- og læringssenter friskt lokalisert ytterst på Vippetangen i Oslo sentrum. I mathallen finner du matboder der mangfold og multikultur står i fokus, både når det gjelder de som jobber i de ulike bodene og gjestene som stikker innom.

Fremja AS er et nytt sosialterapeutisk initiativ i Norge som retter seg mot ungdommer og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Fremja AS betrakter omsorg som et kreativt håndverk og har en kunstnerisk og økologisk tilnærming til oppgaven.

Med utsikt over Oslofjorden kan du som gjest spise deg mett, drikke seg utørst, lære om fisk, beitedyr, urbant landbruk og mye mer.

Vippa Oslo har som formål å bidra til et inkluderende arbeidsliv gjennom å gi flere mulighetene til å komme seg inn i mat- og restaurantbransjen. Dette uavhengig av bakgrunn, kompetanse og arbeidslivserfaring. Bærekraftig ressursforvaltning og økologisk urbant landbruk er også et av fokusområdene. Våren 2019 vil det bli etablert en takhage hvor det blant annet skal legges til rette for kompostering av matavfall fra matbodene, og produksjon av økologiske grønnsaker og urter som vil bli benyttet i produksjon og salg av mat fra matbodene.

Formålet med samarbeidet mellom Unikum AS, Vippa Oslo og Fremja AS er å tilby Unikums arbeidssøkere og tiltaksansatte i VTA (varig tilrettelagt arbeid) mulighet for arbeid i et ordinært arbeidsmiljø. Dette skjer samtidig som at behovene for individuell tilrettelegging og oppfølging blir ivaretatt på en faglig forankret og profesjonell måte. Fremja AS har, sammen Unikums jobbkonsulenter og ansatte ved Vippa Oslo, ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre tilretteleggingen i arbeidssituasjonen.

Den overordnede målsettingen er at arbeidssøkere og tiltaksansatte fra Unikum skal få gode mestringsopplevelser, økt livskvalitet og motivasjon for videre deltakelse i det ordinære arbeidslivet. Gjennom samarbeidet vil arbeidssøkere få muligheten til å prøve ut ulike arbeidsoppgaver, få nyttig opplæring og innsikt i bransjen samt gode karrieremuligheter videre.

Vi gleder oss stort til å se hva dette spennende samarbeidet kan resultere i.