Om oss

Vi mener at alle har rett til å delta i et inkluderende arbeidsliv.

I Unikum jobber vi for et inkluderende arbeidsliv. Vi finner og skaper muligheter for mennesker som står utenfor utenfor arbeidslivet, enten i samarbeid med Oslos mange arbeidsgivere eller ved å tilby arbeid i Unikum.

Arbeidssøkere og tiltaksansatte i Unikum får tilbud om:

• individuell oppfølging
• kartlegging av jobbmuligheter
• karriere- og studieveiledning
• opplæring og kvalifisering
• avklaring av arbeidsevne
• tilrettelagt arbeid

Unikums mål er at alle som vil og kan skal få mulighet til å ta i bruk sin arbeidsevne og sine ressurser. Vi bistår mennesker med uavklart og/eller nedsatt arbeidsevne slik at de både kan finne frem til, og bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om mye mer enn lønn. For oss er jobb en sosial arena for mestring, økt selvfølelse og samfunnsdeltakelse.

Vi mener at alle har rett til å delta i et inkluderende arbeidsliv.

Har du spørsmål om den daglige driften?

Ta kontakt med daglig leder