Nytt fra Unikum

Fra NAV til ordinær jobb

Lone (snart 30) skulle bli møbelsnekker, men fikk dessverre ikke fullført utdannelsen. På grunn av utfordringer knyttet til personlige forhold havnet hun utenfor arbeidslivet da hun var 18 år.

Etter en stund uten inntekt ble Lone avhengig av støtte fra NAV til å komme seg på beina igjen. Hun ble tatt inn i Kvalifiseringsprogrammet, og etter en stund søkt inn til oss i Unikum. Hos Unikum ble Lone tatt imot av jobbkonsulent Åse, og etter hvert Malin - som fulgte Lone helt til målstreken.

Gullmast og trimrom

Lone begynte i intern praksis på Jobbfrukt, som hjelper på bil. Hun ble etter hvert tatt inn i Vedlikeholdsteamet og fikk bidra på flere spennende jobber. Som et resultat av innsats og personlig egnethet ble hun tilbudt plass på temaet som arbeider med Roseslottet 2020. Som Lone selv beskriver det, fikk hun invitasjon til å delta på et informasjonsmøte, noe hun «selvfølgelig svarte ja til!» Hun forteller videre at møtet var positivt, og at hun fikk «den kule jobben med å gull-foliere en 32 meter høy mast» sammen to andre medarbeidere.

Da masten var ferdig var det store spørsmålet hvor teamet skulle jobbe videre med dekorasjonen til kunstinstallasjonen. Den eneste logiske løsningen var at vi på Unikum flyttet treningsutstyret og trimrommet vårt for en periode. Hva gjør vi ikke for kunsten, og for arbeidssøkerne våre?

I dette rommet fikk Lone god plass til å boltre seg på, og det er blitt limt, kuttet tapet og foliert mer enn vi trodde var mulig. Lone forklarer nok best hva jobben går ut på selv.

«Dette er en prosess hvor et seil med påtegnet mønster og et påsydd bånd, som ligner på et setebelte, blir limt på PVC-plater. Når all liming er gjort begynner kutte-jobben. Med stødig hånd og god kniv kuttes bitene ut som mønsteret på seilet viser. Etter kutting skal det tapes med aluminiums-tape. Dette er en armeringstape som gjør at det ikke faller fra hverandre hvis noe knekker, og som siden skal dekkes med gullfolie - som er veldig gøy, men går altfor fort.»

Fokus på jobb

Jobbkonsulent Åse beskriver Lone som en dame med mye integritet, og at hun har god evne til å veilede andre. Dette kom særlig frem i arbeidet på Jobbfrukt/transportavdelingen og seinere på driftsavdelingen. Lone har en egen evne til å støtte og hjelpe kollegene sine, i tillegg til å gjennomføre den egne arbeidsoppgaver. Dette er også noe kollegene til Lone bekrefter. Videre beskriver Åse Lone som en problemløser. Hun er interessert og våken, og lærer seg hvordan oppgaver løses underveis. Alt arbeid gjennomføres med kvalitet og er det noe hun er usikker på eller hvis hun ser en god løsning/har et godt forslag, så deler hun det.

Malin er jobbkonsulenten som jobbet med Lone mot slutten av tiltaket. Malin forteller at hun begynte å jobbe sammen Lone da hun allerede var i full sving i praksis på Roseslottet. Hun oppsummerer Lone på følgende måte: "en helt enestående dame som stortrivdes i sin praksis". Malin forteller videre at det var klare restriksjoner fra NAV om at sluttdato i tiltaket var endelig, og at fokus frem mot det måtte være å finne en jobb.

Motivasjonen hos Lone var Roseslottet, og det å jobbe slik hun gjorde der. Malin har selv erfaring med kultur-bransjen, og vet at veien inn er vanskelig. Som jobbkonsulent merket hun at det var dette Lone brant for, og landet fort på at hennes jobb måtte være å følge Lones drøm, fremfor å få henne inn i ny utdanning, eller å overtale henne til å velge en annen vei.

I samme tidsperiode som duoen jobbet med åpne søknader ble stillingene på Roseslottet utlyst. Malin beskriver det som at hun "leste Lone i utlysningen" og derfor tok det opp med henne. De gikk deretter gjennom stillingene sammen, hvorpå Lone fortløpende kommenterte at "det kan jeg, det kan jeg, det kan jeg lære."

Malin beskriver denne samtalen som at Lone "vokste" mens de snakket, og at det var som om hun plutselig skjønte at dette er en jobb hun kunne få! Hun var tross alt allerede inne i prosjektet. Det eneste (...) som gjenstod nå var å ta kontakt med prosjektleder og si at dette er en jobb hun kan, og vil ha. Den samme kvelden, etter at Lone hadde tatt en telefon og spurt hvordan hun kunne søke, kom meldingen til Malin om at Lone hadde fått jobben som prosjektmedarbeider. I denne stillingen får Lone virkelig brukt sine kreative evner!

Med ansettelse kommer forutsigbarhet

På spørsmål om hva prosessen på Unikum har betydd for henne, svarer Lone at det som er gjort i samarbeid med Unikum har vært en stor del av hennes fremgang. Hun sier videre at det er flaks at ting har gått så bra, men legger til at det kanskje også kan skyldes at jobbkonsulentene så potensialet i henne. Hun forteller også om en arbeidsgiver som har vist henne tilliten til og holde på med jobben på egenhånd. Vi velger å korrigere Lone og si at resultatet ikke kommer av flaks – men av hardt arbeid og av de mange gode kvalitetene og egenskapene som bor i henne.
Lone selv sier det er godt å ha noe kreativt og holde på med, og at med ansettelse kommer også forutsigbarhet. Hun vet nå hva hun skal drive med i tiden fremover, og gleder seg til å få brukt kreativiteten sin. Hun sier også at det er rart å tenke på at det endte sånn – fra å ikke fullføre skolegangen, og å være avhengig av NAV til å bli ansatt i en så spennende stilling.

Vi gratulerer Lone, jobbkonsulentene og ikke minst arbeidsgiver med full pott i jobbmatchen. Vi gleder oss til å se den ferdige utstillingen!
Image description
Daglig leder Kitty, Lone og jobbkonsulent Åse