Unikum

Om oss

Unikum finner og tilbyr muligheter til mennesker som står utenfor arbeidslivet, gjennom kartlegging, opplæring, arbeidstrening og kvalifisering. Vi hjelper og støtter mennesker uansett livssituasjon, slik at de får bruke sine ressurser på en meningsfull måte – gjennom mestring og utvikling. Målet er utdannelse og varig lønnet arbeid.

Unikum er i dag organisert som konsern med morselskapet Unikum AS og datterselskapet Unikum Inkludering AS – en arbeidsinkluderingsbedrift med et bredt tilbud for oppfølging av mennesker som står utenfor arbeidslivet. Våre samarbeidspartnere er NAV, Oslo Kommune og andre bedrifter og virksomheter som ønsker å bidra til å skape en jobb for alle! Visjonen vår er vi virkeliggjør muligheter sammen.

Unikum AS eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune.

Unikum AS

Daglig leder: Even Hallgren Stranger (foreldrepermisjon). Konstituert daglig leder er Elisabeth Hanken Baro.

Styreleder: Dag Ådne Tørvold

Organisasjonsnummer: 928 580 792

Fakturaadresse for EHF og PDF‐fakturaer:

Unikum AS
Waldemar Thranes gate 98
0175 Oslo

Faktura PDFreceive@compello.com

Faktura pr brevpost sendes til eget fakturamottak:

Unikum AS, org nr 928 580 792
c/o Fakturamottak
Postboks 2758
7439 Trondheim

Unikum Inkludering AS

Organisasjonsnummer: 926 038 419

Fakturaadresse for EHF og PDF‐fakturaer:

Unikum Inkludering AS
Waldemar Thranes gate 98
0175 Oslo

Faktura PDFreceive@compello.com

Faktura pr brevpost sendes til eget fakturamottak:

Unikum Inkludering AS, org nr 926 038 419
c/o Fakturamottak
Postboks 2758
7439 Trondheim