Unikum

Vårt samfunnsoppdrag

Med arbeid, kvalitet og miljø i forsetet

Et inkluderende arbeidsliv handler om å skape muligheter for alle de som ønsker arbeid. I Unikum har vi som visjon at «Vi virkeliggjør muligheter sammen». Vårt verdigrunnlag er verdighet, inkludering, nyskaping og kvalitet (VINK).

Gjennom individuell oppfølging, kartlegging av ønsker og interesser, karrière- og studieveiledning, opplæring og kvalifisering, avklaring av arbeidsevne og tilrettelagt arbeid finner og skaper vi muligheter for våre arbeidssøkere og tiltaksansatte. Dette gjør vi enten i samarbeid med Oslos mange arbeidsgivere eller ved å tilby arbeid i Unikum.

Vi bistår arbeidssøkere med uavklart og/eller nedsatt arbeidsevne slik at de både kan finne frem til, og bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om mye mer enn lønn. For oss er jobb en sosial arena for mestring, økt selvfølelse og samfunnsdeltakelse.

Vi har et tett samarbeid med næringslivet, og bistår våre samarbeidspartnere med både bemanning og veiledning på områder som tilrettelegging på arbeidsplassen og ulike tjenester.

Uansett bakgrunn og erfaringer skal vi i Unikum skape trygge rammer for vekst og utvikling hos menneskene både i og utenfor organisasjonen. Vi skal møte hver og en med respekt og verdighet. Vi har troen på at alle har sitt mulighetsrom, og at vi alle har styrker og evner som kan komme en arbeidsgiver og samfunnet til gode.

Kvalitet og miljø

Unikum er en virksomhet med verdier som gjenspeiles i medarbeidernes holdninger og atferd. Kvalitet er en av disse verdiene, og i alle ledd i virksomheten stiller vi store krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet.

Unikum er EQUASS-sertifisert, noe som betyr at vi er godkjent i henhold til gjeldende kvalitetskrav når det kommer til å sikre tjenestebrukernes behov og erfaringer. Sertifiseringen sier mye om hvilke krav som må opprettholdes for å ha status som godkjent tiltaksarrangør. Unikum har vært sertifisert siden 2009, og vi gjennomfører kvalitetevaluering årlig. Vi er stolte av at en av våre ansatte er tilknyttet EQUASS sitt konsulentkorps, som på oppdrag fra EQUASS Norge kan bistå andre bedrifter i prosessen med å søke godkjenning/sertifisering.  

Unikum er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Dette betyr at vi jobber aktivt for å opprettholde og forbedre våre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering og transport.

På vår arena, UniFab produseres mange av gaveartiklene av gjenbruksmateriell, vi produserer eplemost av overskuddsfrukt, og vår transportavdeling kjører el-biler. Vi jobber dermed kontinuerlig med ulike tiltak for å ta vårt miljøansvar – noe vi vil og skal fortsette med.