Rekruttering og samarbeid

Vil du være Unikums samarbeidspartner?

Hvorfor vil et samarbeid med Unikum gjøre din bedrift mer attraktiv? Fordi sammen skaper vi nye muligheter for arbeidssøkere!

Jobbkonsulentene i Unikum samarbeider med utvalgte arbeidsgivere som vil gi «folk med hull i CV-en» en sjanse. Våre arbeidssøkere ønsker seg jobb. På veien dit har noen behov for å finne ut av hvordan de fungerer i jobb. Noen trenger å oppleve mestring og motivasjon som et første skritt på veien. Andre er usikre på hva de vil jobbe med og ønsker erfaring fra en ny bransje.

I samarbeid med en av Unikums dedikerte jobbkonsulenter kan din bedrift være med å legge til rette for at våre arbeidssøkere får verdifull erfaring på veien mot jobb. Som arbeidsgiver får du nyttig kunnskap om arbeidsinkludering i praksis, som igjen kommer dine medarbeidere til gode. Samtidig bygger du et godt omdømme for din bedrift: ved å bidra til at personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, får en uvurderlig sjanse.