Unikum

UniMat

Sammen for økt arbeidsinkludering og redusert matsvinn

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (2019) var 350 400 personer (bosatt i Norge) i alderen 18-67 uføretrygdede i Folketrygden i 2018. Det er nesten 13 000 flere enn året før, og de uføre blir i gjennomsnitt yngre hvert år. Hele 2,4 prosent av dem mellom 18 og 29 år er uføre, og andelen som kombinerer uføretrygd og jobb har gått ned. Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Økningen har vært størst blant de under 30 år, særlig blant unge kvinner. Arbeidsledigheten blant dem mellom 20 og 24 år er på 23,0 prosent, noe som gjør dette til den største gruppen i ledighetsstatistikken (kilde: NAB.no og NAV Oslo).

Disse tallene sier mye om det økende antallet mennesker, og særlig unge mennesker, som havner utenfor arbeidslivet – med de følgende det har, både sosialt og økonomisk.

Samtidig kastes ⅓ av all maten som produseres (på verdensbasis). Matsvinn utgjør hele
8% av alle menneskeskapte klimagassutslipp globalt, og betyr unødvendig bruk av ressurser for produksjon av mat som aldri blir spist (kilde: FN). I Norge kaster vi mat for mange milliarder kroner hvert år. Dette er ikke bærekraftig, verken for lønnsomheten, miljøet eller av etiske årsaker (informasjon hentet fra matvett.no). Det bidrar heller ikke til bedre sosioøkonomiske forhold i samfunnet.

Unikum + Matsentralen = et samfunnsnyttig prosjekt

Arbeidsflyten i praksis:

Unikums transportavdeling henter overskuddsmat hos Matsentralen. Av denne maten lages det sunne matretter bestående for enhver smak som pakkes i porsjonspakker. Porsjonspakkene leveres deretter tilbake til Matsentralen, som distribuerer disse ut til ideelle organisasjoner som tilbyr mathjelp til mennesker med behov for mat.

Våre tiltaksansatte og jobbsøkere er med i arbeidet. Det har vært gitt et stort engasjement, kreative løsninger og alle involverte har en gjennomføringsinnsats av dimensjoner.

Unikum har siden oppstart levert 1200 porsjoner ukentlig.

I april kom pilotprosjektet Matsentralen Kjøkken i gang gjennom et samarbeid mellom Unikum og Matsentralen Oslo. For Unikum handler det om vårt samfunnsoppdrag – nemlig å skape arbeidsplasser og jobbe for økt arbeidsinkludering. For Matsentralen Oslo handler det om å redusere matsvinn og fattigdom. Drivkraften bak prosjektet er en enighet om at vi kan gjøre en langt større og bedre innsats sammen, enn hver for oss Sammen kan vi bistå en sårbar gruppe med ferdigprodusert mat.

Med dette konseptet kan vi 

  • skape vi arbeidsplasser og arbeidstreningsplasser
  • bistå i kampen for å redusere matsvinn
  • gi støtte til de som er i en vanskelig og sårbar situasjon med å kunne tilby sunn, god mat til utdeling etter de forskrifter som gjelder for matproduksjon av slik art.

Etter en vellykket pilotperiode, der vi i Unikum jobbet etter «dette får vi til-prinsippet» og med både begrenset utstyr og plass, besluttet vi å gå videre med tjenesten. Før sommeren signerte vi derfor en tre års intensjonsavtale med Matsentralen. Målet med avtalen er økt produksjon og levering.

Gjennom arbeidstrening i UniMat får arbeidssøkere muligheten til å lære mer om matproduksjon, øke basiskunnskap (språk, IT) og arbeidslivskunnskap samt bistand for å komme ut i ordinært lønnet arbeid.

All kompetanse blir dokumentert gjennom kompetansebevis.