Unikum

Vårt samarbeid med NAV

Arbeidsinkludering på bestilling

Unikum AS er en arbeidsinkluderingsbedrift og godkjent tiltaksarrangør. Tjenestene utføres etter bestilling og i regi av NAV. Våre tilbud er rettet mot mennesker med nedsatt arbeidsevne, som har behov for bistand til å finne lønnet arbeid tilpasset kvalifikasjoner, interesser og behov for eventuell tilrettelegging og tilpasning.

For arbeidssøkere som har, eller har en nært forstående innvilget uføretrygdet har Unikum AS avtale md NAV om tilpassede arbeidsplasser. Disse er tilknyttet våre interne arbeidsarenaer og/eller i samarbeid med arbeidsgivere i ordinære bedrifter.

Som databehandler på vegne av NAV er Unikum AS underlagt NAVs krav til oppbevaring og behandling av personopplysninger (kobling til personvernerklæringen for tiltaksdeltakere).

EQUASS Assurance

Unikum AS er sertifisert i henhold til EQUASS Assurance (European Quality in Social Services) sin standard.

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av våre tjenester, med ekstern revisjon og EU-sertifisering. Dette gir oss som arbeidsinkluderingsbedrift anledning til å sikre kvaliteten på våre tilbud til henholdsvis arbeidssøkere/tiltaksansatte og samarbeidspartnere.